Ekonomická oblasť

Účtovníctvo

  • kompletné spracovania účtovníctva (jednoduché, podvojné účtovníctvo, skladová evidencia)
  • spracovanie podkladov k účtovnej závierke
  • v prípade platcu DPH vypracovanie daňového priznania k DPH

Mzdy

  • mzdová evidencia vrátane prípravy prevodných príkazov do banky pre výplatu miezd, odvodov poistného a preddavkov na daň zo mzdy
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v rámci sociálneho a zdravotného poistenia
  • registrácia zamestnávateľov v rámci sociálneho a zdravotného poistenia
  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
  • spracovanie hlásení a prehľadov pre daňové úrady
  • poradenstvo v mzdovej oblasti


 
Kalkulačka na prepočet cien z SKK na EURO a naopak

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu zadajte do zodpovedajúceho riadku.